Fototur - lokaliteten er ved Østbirk. Slaggård Banke Naldalvej Østbirk, hvis det bliver dårligt vejr så tag sommerens gode skud med

Kalender
Klubaften