Horsens Fotoklub -  Filmrullen afholder interne månedskonkurrencer, normalt den første tirsdag i månederne fra september til maj, skiftevis i følgende kategorier:

  1. Farvepapirbilleder.
  2. Sort/hvid-papirbilleder (herunder hører også totaltonede billeder, f.eks. bruntonede)
  3. Digitale billeder

Emnet er frit, og til hver månedskonkurrence må man indsende/medbringe 3 digitale eller 5 papir billeder til bedømmelse.

Papirbilleder skal afleveres opklæbet på let karton (f.eks. i passepartoutramme) med ydermålene 40 x 30 cm og maksimalt 3 mm tykke. Størrelsen på selve det opklæbede billede (uden ramme eller passepartout) er helt fri, men selvfølgelig maksimalt 40 x 30 cm. Medlemsnummer skal anføres på bagsiden, og mærk billederne med en pil-op for at tilkendegive, hvorledes de skal vende. Andre oplysninger må ikke fremgå i forbindelse med billedet.

Billederne bedømmes af de tilstedeværende medlemmer, og tildeles point på en skala fra 0 til 20, hvor 20 er bedst. (Man giver ikke point til sine egne billeder)..